MUNTATGE CANALITZACIONS I CAIXES

1. INSTAL·LACIÓ DE CAIXES

Procedimiento montaje caja distribución 1

1.Foradar la caixa amb barrina on aniran els cargols.

procedimiento montaje caja distribución 2

2.Marcar amb llapis on aniran els cargols per collar la caixa.

procedimiento montaje caja distribución 3

3.Marcar amb barrina la fusta on aniran els cargols (realment, si es fes sobre pared, s’ha d’utilitzar el trepant per fer el forat).

procedimiento montaje caja distribución 4

4.Collar la caixa mitjançant els cargols sobre els suport (de fusta o pared).
 

 

2. INSTAL·LACIÓ DE CANALITZACIONS

a) Tallar canalitzacions

procedimiento montaje canalizaciones 1

1.Mesurar amb flexòmetre la mida on fer el tall als tubs (recordar que ha de mesurar 2cm més que la distància entre caixes), i fer una marca.

procedimiento montaje canalizaciones 2

2.Utilitzar la serra per fer el tall al tub a la marca realitzada.
 

 

b) Collar grapa per canalització

procedimiento montaje grapa canalización 1

1.Marcar amb llapis on anirà el cargol per collar la grapa.

 

procedimiento montaje grapa canalización 2

2.Marcar amb barrina la fusta on anirà el cargol (realment, si es fes sobre pared, s’ha d’utilitzar el trepant per fer el forat).

procedimiento montaje grapa canalización 3

3.Collar la grapa mitjançant el cargol.

 

 

c) Collar canalitzacions entre caixes de distribució mitjançant les grapes

montaje canalización en caja 1

1.Foradar a mida la caixa per on es connectarà la canalització mitjançant les alicates de tall.
 

montaje canalización en caja 2

2.Introduir la canalització pel forat de la primera caixa, dintre de la caixa ha d’haver 1cm de canalització.

montaje canalización en caja 3

3.Collar la canalització dintre de la grapa.

 

montaje canalización con caja 4

4.Introduir la canalització pel forat de la segona caixa, dintre de la caixa ha d’haver 1cm de canalització.