CONNEXIÓ MESURADOR DE CAMP

1. CONNEXIONAT DEL MESURADOR DE CAMP

Mesurador de camp

1.Col·locar l’adaptador necessari a l’entrada del mesurador de camp.

Connexió cable al mesurador de camp

2.Col·locar el cable a l’entrada del mesurador de camp (mitjançant l’adaptador).

Connexió de cable a amplificador

3. Col·locar l’altre extrem del cable al lloc on volem prendre la mesura de nivell o qualitat.

 

Engegar mesurador de camp

4. Encendre el mesurador de camp, i fer els ajustos pertinents per realitzar la mesura (veure manual del mesurador de camp).