INSTAL·LACIÓ DE SO I MEGAFONIA

Et mostrem informació per poder realitzar una Instal·lació de Megafonia i Sonorització.

Es diu d’un local que reuneix bones condicions acústiques quan, els assistents a una conferencia o be un concert poden, d’una manera perfecta i nítida escoltar la paraula i la música, tent si es tracta d’una coral o d’un concert d’orgue, fent que els assistents es sentin impresionats per la plenitud i magestuositat del conjunt.

En construir una sala d’audicions, un teatre o cine, prescindin de normes arquitectòniques, sense valorar condicions de forma, il·luminació o calor, ni un elevat cost de la decoració, s’hauria comès una falta menys important, que si s’haguès oblidat de considerar unes correctes condicions acústiques.

Un arquitecte que vulgui donar resposta a les exigències acústiques d’un local, ha de tenir en consideració necessàriament dos objectius bàsics:

  1. Evitar la formació d’ecos, donant al local les dimensions i la forma precises.
  2. Mantenir dins d’uns límits de duració la resonancia (reverberació) dels sons baixos, mitjos i alts, de manera que es pugui percebre perfectament les síl·labes de les paraules, i que la música no quedi confosa.

L’eco i la resonancia són filles del mateix efecte, sols varia el temps de retard provocat per la distancia de l’element reflectant. Un seguit d’elements reflectants a curta distància de la font sonora pot produir una resonancia aceptable i desitjada, un element reflectant a molta distància de la font i amb capacitat de rebotar en un altre element també distant pot ser una catástrofe acústicament parlant.

En les sales de cine o discoteques, quan la font de so utilitzat és exclusivament producte d’un sistema basat amb potents amplificadors, la millor acústica és la insonorització, és a dir, l’absència total d’elements reflectants, evitant així tota possibilitat de distorsió del so generat pels bafles. Cal tenir en compte que al disposar d’amplificació, es pot propagar el so sense que hi hagi pràcticament limitacions.

L’expressió insonorització, es utilitzada gairebé de manera exclusiva, en l’aplicació de sistemes per evitar que el so generat surti més enllà de les sales o zones desitjades. Així podem veure parets folrades de materials altament absorvents i portes amb vidres dobles i càmera insonora per evitar la propagació del so.