PRINCIPIS BÀSICS D' ELECTROACÚSTICA

A aquest apartat del tema, donarem a conèixer els fenòmens acústics, descripció de paràmetres, i definirem les unitats de mesura i magnituds.