INTRODUCCIÓ

1.- INTRODUCCIÓ PER A CONSTRUIR UN MICRORROBOT

 

Avui dia, podem trobar-nos amb robots qualsevol lloc, ja que tenen moltes possibles aplicacions, com poden ser:

            -Aplicacions domèstiques: aspirador, ...

            -Aplicacions militars: buscamines, exploradors, ...

            -Ajuda a discapacitats: guia a invidents, ajuda a mobilitat, ...

            -Indústria: neteja, vigilància, transport, ...

            -Investigació: imitació comportament animal, treball corporatiu, noves estructures, ...

            -Oci: mascotes, competició entre microrrobots, joguines, ...

 

Aquest projecte que tractarem serà la construcció d’un microrrobot, amb possibilitat de connexionat de diferents tipus de sensors, i així poder actuar com un seguidor de línia, o un perseguidor d’objecte.

Aquest projecte aconseguirà exposar els aprenentatges assolits a electrònica aplicada, tant electrònica analògica com la digital; i en quant als microprocessadors.

Per realitzar aquest projecte, s'ha de muntar una placa de circuit imprés on connectarem els diferents sensors, els diferents actuadors, i per tant té el microporcessador que ejecutarà el programa per tal que el comportament del microrrobot sigui el que desitjem. També s'haurà de dissenyar l'estructura física del microrrobot per què pugui emplaçar la placa de circuit imprés, els sensors i els actuadors.